FULLTEXT vyhľadávanie:Organizátor:

Typ podujatia:

Krajina:

Termín:

Informácie o doprave


Bicykel
Podujatia označené touto ikonou sú zamerané prevažne na cyklistiku a môžu byť kombinované aj s iným presunom na vzdialenejšie miesto, kde sa následne robia cyklotúry.