Prihláška

4 sombreros mexicanos
4 najvýznamnejšie mexické sopky a bohatý program v krajine splnených snov. Len 11 dní dovolenky!
Dátum
15.11.2024 - 1.12.2024 / 17 dní
Číslo zájazdu
20241115
4 sombreros mexicanos
4 najvýznamnejšie mexické sopky a bohatý program v krajine splnených snov. Len 11 dní dovolenky!
Dátum
15.11.2024 - 1.12.2024 / 17 dní
Číslo zájazdu
20241115

Momentálne nie ste prihlásený. Ak máte zaregistrovaný účet - prihláste sa a systém automaticky vyplní vaše údaje do prihlášky.

Alebo pokračujte bez prihlásenia do účtu a vyplňte prihlášku na zájazd

Cestujúci

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.1

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.2

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.3

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.4

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.5

CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy (spravidla do 3 pracovných dní) zaplatenie zálohy v minimálnej výške 40% ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb. Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 40 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 40 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb. Viac info tu: https://www.rokosport.sk/vseobecne-podmienky.html. Poistenie je potrebné uhradiť v plnej výške, pri prvej platbe. Upozorňujeme, že poistenie je v prípade zrušenia zájazdu zo strany cestujúceho alebo cestovnej kancelárie nevratné!

Špecifikácia objednaných služieb

Cena zahŕňa: vybavenie leteniek, transfer Rokošport mikrobusmi zo ZA a BA na letisko do Viedne (Budapešti) a späť, taxi z letiska v Mexico city do hotela, 2 x nocľah v 3* hoteli s raňajkami v Mexico city, celodenná exkurzia do okolia Mexico city s obedom (Námestie troch kultúr, Teotihuacan, Guadalupe), taxi na stanicu TAPO, autobus z Mexico city do Apizaca, minibus z Apizaca do Il Malintzi a späť, 2 x nocľah v bungalove v Centro Vacacacional 3083 m, autobus z Apizaca do Puebly, autobus z Puebly do Tlachichucy a späť, 2 x nocľah v súkromí v Tlachichuce s polpenziou, transfer OFF road autom do BC Piedra Grande 4240 m a späť, 1 x nocľah v bivak chate so strážením vecí a vodou na varenie a pitie, autobus a taxi z Puebly do Ixtapalucy, 2 x nocľah v 3* hoteli v Ixtapaluce, transfer minibusom na parkovisko La Joya 3990 m a späť, vstupné do NP, transfer minibusom z Ixtapalucy do Mexico city, autobus z Mexico city do Tolucy a späť, 2 x nocľah v 3* hoteli s raňajkami v Toluce, transfer minibusom k vulkánu Nevado de Toluca do 4150 m a späť, vstup do NP, autobus z Mexiko city do Acapulca a späť, taxi zo stanice do hotela a späť, 4 x nocľah v 4* hoteli v Acapulcu, vyhliadková plavba acapulským zálivom (živá hudba, nápoje v cene), vstupné na Quebradu, taxi z Mexico city na letisko, organizačné a bezpečnostné zabezpečenie expedície (vysielačky, vlastný satelitný telefón, ...), slovenský Rokošport sprievodca, poistenie proti úpadku CK, ...
Cena nezahŕňa: letenka, cestovné poistenie (info v CK), strava (okrem uvedenej), náhradný program počas prípadných voľných dní, vreckové, výstroj a výzbroj, ...
Nocľah: 10 nocí v hoteli (z toho 6 x v 3* hoteli a 4 x v 4* hoteli, kompletné vybavenie, Wifi) v 2-lôžkových izbách, 2 noci v komfortnom bungalove (TV, WC, sprcha, kuchynka, krb, ...), 2 noci v súkromí s polpenziou (jednoduché izby, WC a sprcha v hlavnej budove, Wifi), 1 noc v bivakovacej chate.
Minimálny počet účastníkov: 7

Záverečné ustanovenia:
CK ROKOŠPORT si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. v poisťovni Uniqa poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501, DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa Vložka číslo: 843/B, E-mail:poistovna@uniqa.sk, Infolinka: (+421) 2 32 600 100

Cestujúci svojim podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil s programom a charakteristikami zájazdu na www.rokosport.sk, prípadne z iných propagačných materiálov a potvrdzuje účasť na zájazde, oboznámenie a súhlas so všeobecnými podmienkami cestovnej kancelárie, zmluvnými pokutami a rozsahom poskytovaných služieb aj v mene všetkých vyššie uvedených spolucestujúcich, ktorí ho tým poverili. Cestujúci svojím podpisom súhlasí so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v informačnom systéme CK Rokošport, ktoré poskytol prostredníctvom tejto zmluvy. Cestujúci súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený spolucestujúcimi, ktorých osobné údaje sú uvedené v tejto zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do tejto zmluvy a na udelenie ich súhlasu na ich použitie na účel spracovania. Účelom spracovania je obstaranie zájazdu. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za účelom plnenia služieb dohodnutých v tejto zmluve.

Cestovná kancelária je priamym subjektom, prostredníctvom ktorého cestujúci môže rýchlo kontaktovať a účinne komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak zistí porušenie Zmluvy počas poskytovania zájazdu prostredníctvom nasledujúcich kontaktných adries: Súľov 512, 013 52 Súľov-Hradná, email: travel@rokosport.sk, telefón: +421918678459. Cestujúcemu budú oznámené údaje aj ďalšej osoby, u ktorej môže postupovať spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

Cestujúci vyhlasuje, že medzi cestujúcimi sa nenachádza osoba, ktorá by bola maloletým bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby, prípadne iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.

Cestujúci súhlasí so zasielaním Pokynov k zájazdu a ďalších oznámení adresovaných cestujúcim na oznámenú adresu elektronickej pošty.
Pred odoslaním prihlášky musíte súhlasiť s podmienkami!
Nevyplnili ste všetky povinné polia (označené oranžovou hviezdičkou)!
Zaregistrovať prihlášku
Prosím čakajte...