Prihláška

4-tisícovky Vysokého Atlasu a Marrakeš
Rozprávkovo krásny zájazd pre veľké deti. Iba 4 dni dovolenky! I. termín.
Dátum
30.4.2023 - 6.5.2023 / 7 dní
Číslo zájazdu
20230430
4-tisícovky Vysokého Atlasu a Marrakeš
Rozprávkovo krásny zájazd pre veľké deti. Iba 4 dni dovolenky! I. termín.
Dátum
30.4.2023 - 6.5.2023 / 7 dní
Číslo zájazdu
20230430

Momentálne nie ste prihlásený. Ak máte zaregistrovaný účet - prihláste sa a systém automaticky vyplní vaše údaje do prihlášky.

Alebo pokračujte bez prihlásenia do účtu a vyplňte prihlášku na zájazd

Cestujúci

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.1

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.2

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.3

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.4

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.5

CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy (spravidla do 3 pracovných dní) zaplatenie zálohy v minimálnej výške 40% ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb. Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 40 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 40 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb. Viac info tu: https://www.rokosport.sk/vseobecne-podmienky.html. Poistenie je potrebné uhradiť v plnej výške, pri prvej platbe. Upozorňujeme, že poistenie je v prípade zrušenia zájazdu zo strany cestujúceho alebo cestovnej kancelárie nevratné!

Špecifikácia objednaných služieb

Cena zahŕňa: vybavenie leteniek, doprava Rokošport mikrobusmi zo ZA na letisko do Viedne a späť, doprava z letiska v Marrakéši do dediny IMLIL (Aremd) a späť, 2 x nocľah v dedine Aremd s polpenziou, 2 x nocľah na horskej chate s plnou penziou, 2 x nocľah v hoteli v historickej medine v Marrakéši s raňajkami, jednodňový výlet do doliny Ourika (doprava, návšteva Berberského obydlia, tradičná farmaceutická výroba, vodopády), transfer z hotela na letisko v Marrakéši, Rokošport sprievodca, organizačné náklady, originálna pamätná magnetka, poistenie proti úpadku CK, ...
Cena nezahŕňa: letenka, cestovné poistenie (info v CK), sprepitné pre obslužný personál v pohorí Atlas cca 20-30 Eur, prípadné vstupné do múzeí a historických pamiatok v Marrakéši 1 - 7 Euro za osobu, jazda na ťave (cca 12 Eur), ...
Nocľah: 2 x nocľah v dedine Aremd s polpenziou (klasický berberský dom s ubytovaním na lôžkach s dekami, sedacie WC, sprchy, domáca tradičná kuchyňa), 2 x nocľah v horskej chate s plnou penziou (spoločná nocľaháreň, madrace s vankúšmi, sedacie WC, sprcha, jedáleň, spoločenská miestnosť, Wifi), 2 x nocľah v štýlovom hoteli typu RIAD v historickej medine v Marrakéši s raňajkami (2-4 posteľové izby so sprchou a WC, bazén, Wifi)
Minimálny počet účastníkov: 12

Záverečné ustanovenia:
CK ROKOŠPORT si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. v poisťovni Uniqa poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501, DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa Vložka číslo: 843/B, E-mail:poistovna@uniqa.sk, Infolinka: (+421) 2 32 600 100

Cestujúci svojim podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil s programom a charakteristikami zájazdu na www.rokosport.sk, prípadne z iných propagačných materiálov a potvrdzuje účasť na zájazde, oboznámenie a súhlas so všeobecnými podmienkami cestovnej kancelárie, zmluvnými pokutami a rozsahom poskytovaných služieb aj v mene všetkých vyššie uvedených spolucestujúcich, ktorí ho tým poverili. Cestujúci svojím podpisom súhlasí so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v informačnom systéme CK Rokošport, ktoré poskytol prostredníctvom tejto zmluvy. Cestujúci súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený spolucestujúcimi, ktorých osobné údaje sú uvedené v tejto zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do tejto zmluvy a na udelenie ich súhlasu na ich použitie na účel spracovania. Účelom spracovania je obstaranie zájazdu. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za účelom plnenia služieb dohodnutých v tejto zmluve.

Cestovná kancelária je priamym subjektom, prostredníctvom ktorého cestujúci môže rýchlo kontaktovať a účinne komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak zistí porušenie Zmluvy počas poskytovania zájazdu prostredníctvom nasledujúcich kontaktných adries: Súľov 512, 013 52 Súľov-Hradná, email: travel@rokosport.sk, telefón: +421918678459. Cestujúcemu budú oznámené údaje aj ďalšej osoby, u ktorej môže postupovať spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

Cestujúci vyhlasuje, že medzi cestujúcimi sa nenachádza osoba, ktorá by bola maloletým bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby, prípadne iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.

Cestujúci súhlasí so zasielaním Pokynov k zájazdu a ďalších oznámení adresovaných cestujúcim na oznámenú adresu elektronickej pošty.
Pred odoslaním prihlášky musíte súhlasiť s podmienkami!
Nevyplnili ste všetky povinné polia (označené oranžovou hviezdičkou)!
Zaregistrovať prihlášku
Prosím čakajte...