Expedícia Mount McKinley

23 dní
Expedícia na najvyššiu horu Severnej Ameriky.

 
letecká doprava
ubytovanie pod strechou
ubytovanie v stane
VHT4
Lezenie, horolezectvo
Pohyb po ľadovci
Poznávanie


Charakteristika

Mount McKinley 6194 m je najvyššou horou Aljašky a celej Severnej Ameriky a patrí medzi tzv. 7 summits (Kilimanjaro, McKinley, Elbrus, Aconcagua, Carstensz Pyramid, Vinson a Everest) – 7 najvyšších vrcholov kontinentov. Veľká nadmorská výška (pocitovo zrovnateľná s vyššími 7-tisícovkami Himalájí), blízkosť Severného polárneho kruhu (teploty bežne pod -35 st. C) a dominantné postavenie v oblasti (nestabilné počasie so stálymi víchricami) robia z tejto hory jednu z klimaticky najtvrdších hôr sveta. Po niekoľkonásobne úspešných expedíciách na Elbrus, Kilimanjaro a Aconcaguu a po správe o zrušení víz do USA, sme sa v roku 2010 rozhodli zorganizovať výstup aj na tento „summit“. Pre výstup použijeme najčastejšie využívanú trasu West Buttress route.

Stručný program

1. - 2. deň
odlet z Európy a prílet do Anchorage, nocľah
3. deň
dopĺňanie zásob potravín a vybavenia, nocľah
4. deň
transfer minibusom do Talkeetny, registrácia na Ranger station, presun na letisko, prelet malými lietadlami na ľadovec Kahiltna do BC v 2200 m, nocľah
5. - 9. deň
presun cez ľadovec, ľadopád Motorcycle Hill a Windy Corner do tábora Basin 4350 m (sane, snežnice, lanové družstvá)
10. - 11. deň
oddych v tábore, aklimatizácia
12. deň
výstup žľabom Headwall do tábora High camp 5240 m, nocľah
13. deň
výstup na vrchol a návrat do tábora, nocľah
14. deň
zostup do Basin-u, nocľah
15. - 18. deň
rezervné dni pre prípad zlého počasia
19. - 20. deň
návrat to BC 2200 m
21. deň
odlet do Talkeetny a presun do Anchorage
22. - 23. deň
odlet domov