Kontakt

ROKOSPORT
Adresa kancelárie:
CK ROKOŠPORT, Vojtecha Tvrdého 4, 010 01 Žilina, Slovak republic
Telefón:
Obchodný názov a sídlo:
ROKOŠPORT s.r.o.
Súľov 512
013 52 Súľov-Hradná
IČO: 50052586
DIČ: 2120153365
IČ DPH: SK2120153365
Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 64581/L
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK2809000000005079448731
BIC: GIBASKBX