O nás

ROKOSPORT

Vážení priatelia!

Firma Rokošport vznikla na Hornej Nitre v malebnej dedine Nitrianske Sučany na úpätí vápencovo-dolomitického vrchola Rokoš už v roku 1999. Táto hora dala základ aj jej názvu – ROKOŠport. Činnosť našej cestovnej kancelárie vychádza z tradície minulých rokov, keď sme aktivity v prírode pripravovali a organizovali v rámci turistických a horolezeckých klubov. Počas 25-ročnej histórie organizovanej turistiky sme pre našich priateľov a sympatizantov pripravili veľké množstvo úspešných podujatí do celého sveta. Zorganizovali sme tiež mnoho kurzov v rôznych druhoch turistiky a lezenia a vyškolili v našom tíme viacerých cvičiteľov, sprievodcov a inštruktorov. Predovšetkým sme však prešli mnoho a mnoho kilometrov v prírode, okúsili všetky jej tváre a naučili sa ju milovať so všetkými jej rozmarmi. Môžeme povedať, že všetko, čo vieme, nás naučila ona sama, lebo sme jej ponuky na jej spoznávanie nikdy neodmietli. V posledných rokoch sme pri tomto spoznávaní neboli sami, ale za nami sa pohyboval zástup nám podobných ľudí, ktorí tiež zatúžili spoznať miesta, čo nás urobili šťastnými. Naučili sme sa a zvykli si žiť pre stretnutia s ľuďmi, pre stretnutia s Vami v prírode. Veľký dôraz kladieme aj na odborné informácie miestopisného a prírodného charakteru, ktoré Vám sprostredkovávajú skúsení, turisticky a prírodovedne vzdelaní vedúci. Nesmie chýbať ani dobrá nálada, ktorú zabezpečujeme sprievodnými akciami a súťažami, či hudobnými nástrojmi a piesňami. Takto vieme spoločne strávený čas využiť a prežiť naozaj naplno.

Tak ako v minulosti, aj v rámci cestovnej kancelárie Vám na našich zájazdoch a podujatiach ponúkame okrem spomínaných služieb aj celodenný kontakt s nami v dolinách i na horách, v príjemných i nepríjemných chvíľach, na ľahkých i extrémnych miestach, v pohode i nepohode. Nechceme a nebudeme Vás čakať len v „základnom tábore“, ale pôjdeme s Vami a povedieme Vás ku všetkým plánovaným cieľom, lebo chceme tú radosť zo stretnutia s Vami a horami prežívať naplno!

„Niekedy musíš pozrieť do výšav, aby si ich našiel i vo svojom srdci. A potom vystúpiť na vrchol a objaviť jeho i svoju dokonalosť.“

maťo nemček
CK Rokošport
... pre návrat k prírode!