Kékes 1014 m a Šomoška

1 deň
Výstup na najvyšší vrchol Maďarska a návšteva známeho hradu v Cerovej vrchovine s jedinečným skalným vodopádom.
 
doprava mikrobusom
P0
P2
Pešia turistika
Poznávanie


Charakteristika

Výstup na najvyšší vrch Maďarska. Zaujímavo znie táto veta, však? I mnohí zberatelia najvyšších vrcholov akosi túto skutočne najvyššiu horu Maďarska neberú vážne. Netreba však nič podceňovať, sú to predsa Karpaty. Trasa od severu z Páradohuty má všetky príznaky kvalitnej horskej túry so slušným prevýšením a s množstvom prírodných zaujímavostí, typických pre vulkanické horstvá, ako napr. skaly, skalné veže, skalné moria, tiež zamokrené lúky a vyerodované meandrujúce toky a výborný prameň železitej kyselky. Pri výstupe tiež zaujme až prehnane precízny systém turistického značenia a dobre vychovávané kvalitné lesné porasty. Na vrchole je vysielač, hotel, chaty a lyžiarske stredisko. Túra, ktorú sme pre Vás naplánovali, je v severných svahoch, má okružný charakter a typické znaky klasickej karpatskej turistiky. I napriek takmer 700 m prevýšeniu je vhodná pre každého. Treba povedať, že na najvyšší vrchol Maďarska sa dá dostať aj jednoduchšie - asfaltová cesta z Mátraházy vedie až na vrchol. To však nie je nič pre nás. Aby bol program zaujímavejší, v popoludňajších hodinách sa presunieme opäť na Slovensko a v Šiatorskej Bukovinke zabočíme ku hradu Šomoška, ktorý bol postavený už v 14. storočí. Po náučnom chodníku okolo jazierok a kamenného mora prídeme k európsky unikátnemu lomu /čadičový vodopád/, a potom na hrad, ktorý je postavený z miestnych surovín. 2 príjemné túry za jeden deň – toto si určite nenechajte ujsť!

Stručný program

1. deň
Nad obcou Parádóhuta sa hneď na začiatku túry občerstvíme železitou minerálkou a zalesnenými partiami začneme stúpať smerom k vysielaču, ktorý sa nám kde-tu zjaví medzi vrcholkami stromov. Značené trasy, ktorých je plná hora, sú zaujímavé svojou grafickou a farebnou rozmanitosťou. Pri peknom jazierku na pol ceste, si nachvíľu odpočinieme, aby sme zvládli pomerne strmý záverečný výstup. Z hrebeňa tesne pod vrcholom je pekný výhľad siahajúci až na Slovensko. Na najvyššom bode je skalný pomník pomaľovaný maďarskými farbami a množstvo turistov v divnej obuvi. Neľakajme sa však, že sa im stane úraz, veď na asfaltku, ktorá z druhej strany prichádza až na vrchol, to úplne stačí. Druhá túra tohto dňa bude jednoduchšia a dá sa absolvovať aj s pivom v ruke. Tam i späť pôjdeme po náučnej trase, kde sa mnoho dozvieme i z informačných panelov. Hrad, lom i okolité lesy sú vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu.