Prihláška

ELBRUS CLASSIC eXpedícia
Výstup na najvyššiu horu Európy. 37 úspešných expedícií doteraz! Pri výstupe nocľah v chatkách namiesto stanov! Ako jediná CK máme v programe aj turistiku v uzatvorených kaukazských dolinách!
Dátum
15.6.2023 - 27.6.2023 / 13 dní
Číslo zájazdu
20200613
ELBRUS CLASSIC eXpedícia
Výstup na najvyššiu horu Európy. 37 úspešných expedícií doteraz! Pri výstupe nocľah v chatkách namiesto stanov! Ako jediná CK máme v programe aj turistiku v uzatvorených kaukazských dolinách!
Dátum
15.6.2023 - 27.6.2023 / 13 dní
Číslo zájazdu
20200613

Momentálne nie ste prihlásený. Ak máte zaregistrovaný účet - prihláste sa a systém automaticky vyplní vaše údaje do prihlášky.

Alebo pokračujte bez prihlásenia do účtu a vyplňte prihlášku na zájazd

Cestujúci

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.1

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.2

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.3

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.4

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.5

CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy (spravidla do 3 pracovných dní) zaplatenie zálohy v minimálnej výške 40% ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb. Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 40 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 40 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb. Viac info tu: https://www.rokosport.sk/vseobecne-podmienky.html. Poistenie je potrebné uhradiť v plnej výške, pri prvej platbe. Upozorňujeme, že poistenie je v prípade zrušenia zájazdu zo strany cestujúceho alebo cestovnej kancelárie nevratné!

Špecifikácia objednaných služieb

Cena zahŕňa: vybavenie leteniek, transfer Rokošport mikrobusmi zo ZA na letisko do Viedne a späť, doprava z letiska Mineraľnyje vody na Kaukaz a späť, vybavenie víz a vaučerov, ubytovanie na Kaukaze v hoteli - zaplatené na celý pobyt vrátane času stráveného na Elbruse (12 nocí), transfery na spoločné túry na Kaukaze, pobytová taxa, registrácia na polícii, poplatok za povolenie na vstup do pohraničnej zóny, 1 x lanovka pod Elbrus a späť (na stanicu Mir) vrátane odvozu batožiny, vstupné do múzea Vysockého, organizačné a bezpečnostné zabezpečenie expedície (vysielačky, vlastný satelitný telefón, ...), Rokošport sprievodca, organizačné náklady, originálna pamätná magnetka, požičanie časti ľadovcovej výzbroje /dlhé laná pre lanové družstvá, zaisťovací materiál,.../, turistická tombola, tričko s logom expedície, poistenie proti úpadku CK, ...
Cena nezahŕňa: letenka, poplatok za ruské víza a vaučer – cca 120 €, cestovné poistenie (info v CK), strava (možnosť objednania si polpenzie), poplatok za pohyb v národnom parku a výstup na Elbrus (cca 1 000 RUB – môže alebo nemusí sa platiť), prípadné ďalšie využitie lanoviek pod Čeget a pod Elbrus, nocľah v chatkách pod Elbrusom (namiesto stanov) cca 12-14 Eur na osobu a noc, prípadný transport ratrakom pod vrchol Elbrusu, ...
Odchod: v stredu večer transfer Rokošport mikrobusmi zo ZA cez BA na letisko do Viedne a vo štvrtok skoro ráno cca o 00.30 h odlet z Viedne a napoludnie prílet do Minerálnych vôd. Potom transfer do Kabardino-Balkarie a večer príchod na Kavkaz a ubytovanie.

Návrat: v utorok okolo obeda odlet z Mineráľnych vôd, večer prílet do Viedne a transfer Rokošport mikrobusmi na Slovensko.
Nocľah: Na Kaukaze budeme spať v našom obľúbenom hoteli Saklya (na každej izbe postele s prikrývkami, TV, sedacie WC, teplá sprcha 24 h denne) s možnosťou lacného stravovania sa v jedálni priamo v objekte, pri výstupe v chatkách (info v CK) alebo v expedičných stanoch (možnosť požičania v CK).
Minimálny počet účastníkov: 7

Záverečné ustanovenia:
CK ROKOŠPORT si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. v poisťovni Uniqa poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501, DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa Vložka číslo: 843/B, E-mail:poistovna@uniqa.sk, Infolinka: (+421) 2 32 600 100

Cestujúci svojim podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil s programom a charakteristikami zájazdu na www.rokosport.sk, prípadne z iných propagačných materiálov a potvrdzuje účasť na zájazde, oboznámenie a súhlas so všeobecnými podmienkami cestovnej kancelárie, zmluvnými pokutami a rozsahom poskytovaných služieb aj v mene všetkých vyššie uvedených spolucestujúcich, ktorí ho tým poverili. Cestujúci svojím podpisom súhlasí so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v informačnom systéme CK Rokošport, ktoré poskytol prostredníctvom tejto zmluvy. Cestujúci súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený spolucestujúcimi, ktorých osobné údaje sú uvedené v tejto zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do tejto zmluvy a na udelenie ich súhlasu na ich použitie na účel spracovania. Účelom spracovania je obstaranie zájazdu. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za účelom plnenia služieb dohodnutých v tejto zmluve.

Cestovná kancelária je priamym subjektom, prostredníctvom ktorého cestujúci môže rýchlo kontaktovať a účinne komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak zistí porušenie Zmluvy počas poskytovania zájazdu prostredníctvom nasledujúcich kontaktných adries: Súľov 512, 013 52 Súľov-Hradná, email: travel@rokosport.sk, telefón: +421918678459. Cestujúcemu budú oznámené údaje aj ďalšej osoby, u ktorej môže postupovať spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

Cestujúci vyhlasuje, že medzi cestujúcimi sa nenachádza osoba, ktorá by bola maloletým bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby, prípadne iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.

Cestujúci súhlasí so zasielaním Pokynov k zájazdu a ďalších oznámení adresovaných cestujúcim na oznámenú adresu elektronickej pošty.
Pred odoslaním prihlášky musíte súhlasiť s podmienkami!
Nevyplnili ste všetky povinné polia (označené oranžovou hviezdičkou)!
Zaregistrovať prihlášku
Prosím čakajte...