Prihláška

Aconcagua eXpedícia 2024
Jedenásty ročník!
Dátum
4.1.2024 - 31.1.2024 / 28 dní
Číslo zájazdu
20240104
Aconcagua eXpedícia 2024
Jedenásty ročník!
Dátum
4.1.2024 - 31.1.2024 / 28 dní
Číslo zájazdu
20240104

Momentálne nie ste prihlásený. Ak máte zaregistrovaný účet - prihláste sa a systém automaticky vyplní vaše údaje do prihlášky.

Alebo pokračujte bez prihlásenia do účtu a vyplňte prihlášku na zájazd

Cestujúci

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.1

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.2

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.3

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.4

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.5

CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy (spravidla do 3 pracovných dní) zaplatenie zálohy v minimálnej výške 40% ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb. Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 40 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 40 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb. Viac info tu: https://www.rokosport.sk/vseobecne-podmienky.html. Poistenie je potrebné uhradiť v plnej výške, pri prvej platbe. Upozorňujeme, že poistenie je v prípade zrušenia zájazdu zo strany cestujúceho alebo cestovnej kancelárie nevratné!

Špecifikácia objednaných služieb

Cena zahŕňa: transfer Rokošport mikrobusmi zo ZA a BA na letisko do Viedne (Budapešti) a späť, povolenie na výstup (permit, v hlavnej sezóne cca 950 EUR), vybavenie leteniek, taxi (bus) medzi letiskami v Buenos Aires pri leteckom presune tam i nazad, ubytovanie v rodinnom apartmáne počas pobytu mimo hôr (cca 7-12 nocí), transfer z letiska v Mendoze do apartmánu v centre mesta a späť, transfer autobusom na aklimatizačný výstup v Cordon del Plata z Mendozy do Valecitos a späť, transfer autobusom z Mendozy do Puente del Inca (pod Aconcaguu) a späť, odvoz batožiny mulicami do základného tábora pod Aconcaguou a späť, služby v základnom tábore a v predtábore (jedálenský stan, WC, voda, nádoby na smeti, možnosť stravovania), požičanie špičkových expedičných stanov (overené z predchádzajúcich úspešných expedícií) a časti lezeckej výzbroje, organizačné a bezpečnostné zabezpečenie expedície (vysielačky, vlastný satelitný telefón, ...), poplatky za depozit batožiny v Mendoze, expedičné tričko, slovenský Rokošport sprievodca - organizátor a účastník úspešnej expedície z r. 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2020, poistenie proti úpadku CK, ... .
Cena nezahŕňa: letenky do Mendozy, cestovné poistenie (info v CK), prípadná nadváha batožiny do lietadla, strava, transfery a taxi nad rámec uvedeného, náhradný program počas prípadných voľných dní /po dohode možné návšteva Chile, Aquaparku, rafting, vinárstva a pod./, vreckové, výstroj a výzbroj okrem expedičných stanov a časti lezeckej výzbroje, ...
Nocľah: cca 7 - 12 nocí v rodinnom apartmáne (Wifi), 2 noci v lietadle, zvyšok v stanoch v horách
Minimálny počet účastníkov: 12

Záverečné ustanovenia:
CK ROKOŠPORT si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. v poisťovni Uniqa poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501, DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa Vložka číslo: 843/B, E-mail:poistovna@uniqa.sk, Infolinka: (+421) 2 32 600 100

Cestujúci svojim podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil s programom a charakteristikami zájazdu na www.rokosport.sk, prípadne z iných propagačných materiálov a potvrdzuje účasť na zájazde, oboznámenie a súhlas so všeobecnými podmienkami cestovnej kancelárie, zmluvnými pokutami a rozsahom poskytovaných služieb aj v mene všetkých vyššie uvedených spolucestujúcich, ktorí ho tým poverili. Cestujúci svojím podpisom súhlasí so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v informačnom systéme CK Rokošport, ktoré poskytol prostredníctvom tejto zmluvy. Cestujúci súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený spolucestujúcimi, ktorých osobné údaje sú uvedené v tejto zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do tejto zmluvy a na udelenie ich súhlasu na ich použitie na účel spracovania. Účelom spracovania je obstaranie zájazdu. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za účelom plnenia služieb dohodnutých v tejto zmluve.

Cestovná kancelária je priamym subjektom, prostredníctvom ktorého cestujúci môže rýchlo kontaktovať a účinne komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak zistí porušenie Zmluvy počas poskytovania zájazdu prostredníctvom nasledujúcich kontaktných adries: Súľov 512, 013 52 Súľov-Hradná, email: travel@rokosport.sk, telefón: +421918678459. Cestujúcemu budú oznámené údaje aj ďalšej osoby, u ktorej môže postupovať spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

Cestujúci vyhlasuje, že medzi cestujúcimi sa nenachádza osoba, ktorá by bola maloletým bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby, prípadne iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.

Cestujúci súhlasí so zasielaním Pokynov k zájazdu a ďalších oznámení adresovaných cestujúcim na oznámenú adresu elektronickej pošty.
Pred odoslaním prihlášky musíte súhlasiť s podmienkami!
Nevyplnili ste všetky povinné polia (označené oranžovou hviezdičkou)!
Zaregistrovať prihlášku
Prosím čakajte...