Prihláška

Pik Juchina 5130 m
5-tisícovka pod strechou sveta. Komfortný trekingový výstup pre všetkých. I. termín.
Dátum
8.7.2024 - 18.7.2024 / 11 dní
Číslo zájazdu
202407091
Pik Juchina 5130 m
5-tisícovka pod strechou sveta. Komfortný trekingový výstup pre všetkých. I. termín.
Dátum
8.7.2024 - 18.7.2024 / 11 dní
Číslo zájazdu
202407091

Momentálne nie ste prihlásený. Ak máte zaregistrovaný účet - prihláste sa a systém automaticky vyplní vaše údaje do prihlášky.

Alebo pokračujte bez prihlásenia do účtu a vyplňte prihlášku na zájazd

Cestujúci

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.1

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.2

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.3

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.4

Pridať spolucestujúceho

Spolucestujúci č.5

CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy (spravidla do 3 pracovných dní) zaplatenie zálohy v minimálnej výške 40% ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb. Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 40 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 40 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb. Viac info tu: https://www.rokosport.sk/vseobecne-podmienky.html. Poistenie je potrebné uhradiť v plnej výške, pri prvej platbe. Upozorňujeme, že poistenie je v prípade zrušenia zájazdu zo strany cestujúceho alebo cestovnej kancelárie nevratné!

Špecifikácia objednaných služieb

Cena zahŕňa: vybavenie leteniek, transfer Rokošport mikrobusom zo ZA cez BA na letisko do Viedne (Budapešti) a späť, povolenie do prihraničnej zóny, registrácia na polícii, všetky transfery uvedené v programe, 3 – 4 x ubytovanie v hoteli alebo na priváte v Oši s raňajkami, obed alebo obedový balíček na trase do BC a späť, registrácia na horskej službe, ekologický poplatok, ubytovanie v BC (veľké fixné dvojmiestne stany s predsieňou (drevený rošt, matrace, odpadkový kôš, elektrická zásuvka s lampou), jedálenský stan s TV, barom a predajňou suvenírov, Wifi (platené), signál mobilných operátorov, suché WC, umývarka, sprcha s teplou vodou 24/7, sauna, práčka, lekár), ubytovanie v C1 (stany ako v BC, elektrika len v centrálnom stane večer, jedálenský stan s Wifi (platené), suché WC, lekár), plná penzia (raňajky, obed, večera) v BC a v C1 v podobe bufetových stolov, depozit batožiny v BC a C1, organizačné a bezpečnostné zabezpečenie (vlastný satelitný telefón, ...), Rokošport sprievodca, poistenie proti úpadku CK, ... .
Cena nezahŕňa: letenka, cestovné poistenie (info v CK), kone na batožinu z BC do C1 a späť (3 Euro alebo USD/kg v jednom smere), internet v BC (3 Euro alebo USD/hodina), internet v C1 (5 Euro alebo USD/ hodina), kôň cez rieku do C1 (cca 5 Euro alebo USD/osoba jednosmerne), strava a ubytovanie nad rámec uvedeného, náhradný program počas prípadných voľných dní /po dohode možné návšteva kúpalísk v Oši, Sulejmanove skaly a pod./, vreckové, výstroj a výzbroj, prípadná nadváha batožiny do lietadla , ...
Odchod: ráno transfer Rokošport mikrobusmi zo Žiliny cez Bratislavu na letisko do Viedne (Budapešti) a odlet do Ošu
Návrat: popoludní prílet na letisko do Viedne (Budapešti) a transfer Rokošport mikrobusmi na Slovensko
Nocľah: 3 - 4 noci v Oši v hoteli s raňajkami, 6 nocí v komfortných fixných stanoch v horách s plnou penziou - raňajky, obed, večera v podobe bufetových stolov)
Minimálny počet účastníkov: 12

Záverečné ustanovenia:
CK ROKOŠPORT si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. v poisťovni Uniqa poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501, DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa Vložka číslo: 843/B, E-mail:poistovna@uniqa.sk, Infolinka: (+421) 2 32 600 100

Cestujúci svojim podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil s programom a charakteristikami zájazdu na www.rokosport.sk, prípadne z iných propagačných materiálov a potvrdzuje účasť na zájazde, oboznámenie a súhlas so všeobecnými podmienkami cestovnej kancelárie, zmluvnými pokutami a rozsahom poskytovaných služieb aj v mene všetkých vyššie uvedených spolucestujúcich, ktorí ho tým poverili. Cestujúci svojím podpisom súhlasí so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v informačnom systéme CK Rokošport, ktoré poskytol prostredníctvom tejto zmluvy. Cestujúci súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený spolucestujúcimi, ktorých osobné údaje sú uvedené v tejto zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do tejto zmluvy a na udelenie ich súhlasu na ich použitie na účel spracovania. Účelom spracovania je obstaranie zájazdu. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za účelom plnenia služieb dohodnutých v tejto zmluve.

Cestovná kancelária je priamym subjektom, prostredníctvom ktorého cestujúci môže rýchlo kontaktovať a účinne komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak zistí porušenie Zmluvy počas poskytovania zájazdu prostredníctvom nasledujúcich kontaktných adries: Súľov 512, 013 52 Súľov-Hradná, email: travel@rokosport.sk, telefón: +421918678459. Cestujúcemu budú oznámené údaje aj ďalšej osoby, u ktorej môže postupovať spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

Cestujúci vyhlasuje, že medzi cestujúcimi sa nenachádza osoba, ktorá by bola maloletým bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby, prípadne iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.

Cestujúci súhlasí so zasielaním Pokynov k zájazdu a ďalších oznámení adresovaných cestujúcim na oznámenú adresu elektronickej pošty.
Pred odoslaním prihlášky musíte súhlasiť s podmienkami!
Nevyplnili ste všetky povinné polia (označené oranžovou hviezdičkou)!
Zaregistrovať prihlášku
Prosím čakajte...